“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471296

Müəlliflər

1) BƏZİ H1-HİSTAMİN BLOKATORLAR PREPATLARININ MİQDARI TƏYİ...

Fuad İ.Məmmədov1,Reyhanə A.Bağırova1,Nuray A.Muxtarova2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, 2AR SN Analitik Ekspetriza Mərkəzi.