“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471251

Müəlliflər

1) BİTKİ XAMMALINDAN MAYE EKSTRAKTLARIN ALINMASI VƏ ANTİMİ...

Səbinə Ş.Əliyeva1,Kübra Y.Əliyeva2

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya1, əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedraları2