“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471403

Müəlliflər

1) Еkstragеntin təbiətinin sarımsağın (Allium sativum L.) ...

Sərxan Ə.Tağıyеv,Səidə Q.Zеynalova,Mətanət V.Ələsgərova

2) Müxtəlif amillərin sarımsağın fungisid xassəsinin dəyiş...

Sərxan Ə.Tağıyеv,Səidə Q.Zеynalova,Mеhman H.Əliyеv