“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471228

Müəlliflər

1) AĞ NAFTALAN YAĞI FRAKSİYALARININ CİRƏNİN EFİR Y...

Vaqif M.Abbasov,Səidə Q.Zeynalova,Gülşən R.Rəsulova,Gültəkin Ə.Nəcəfova,Zülfiyyə V.Abbasova

Azərbaycan MEA, akad. Y.H.Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu Azərbaycan Tibb Universiteti, mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

2) PİRİDOKSİN AZOTÖRƏMƏLƏRİNİN (MERKURİONLARIN) HÜCEYRƏ KU...

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev,Almaz İ.Əsədova,Səidə Q.Zeynalova,Fəridə H.Heydərova,Tamilla İ.Hacıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası, mikrobiologiya və virusologiya kafedraları, AR SN, V. Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu