“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471276

Müəlliflər

1) SALVIA VERTICILLATA L. YARPAQLARININ POLIFENOL BIRLƏŞM...

Sənəm E.Əliyeva,Tahir A.Süleymanov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

2) Salvia qlutinosa L. NÖVÜ EFİR YAĞININ ÖYRƏNİLMƏSİ...

Tahir A.Süleymanov,Sənəm E.Əliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika, əczaçılıq kimyası kafedraları

3) Salvia verticillata L. və Salvia glutinosa L. OTUNUN...

Sənəm E.Əliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası