“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471450

Müəlliflər

1) ÇAYTİKANI YAĞININ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ REPERKOLYASİYA Ü...

Sərxan Ə. Tağıyev, Cəmilə C. Sailova, Kubra Y. Əliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası