“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471316

Müəlliflər

1) ƏCZAÇI MÜTƏXƏSSİSLƏRİN PEŞƏ FƏALİYYƏTİNDƏ EMOSİONAL SÖN...

Səyyəddin A. Atakişizadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası