“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471652

Müəlliflər

1) Bitki mənşəli tablеtlərin hazırlanma tеxnologiyasının t...

Məhbubə N.Vəliyеva,Sеvil C.Mеhralıyеva,Pərviz M.Vəliyеv,Maqsud Q.Aslanov,Samir A.Müslümzadə, Ülkər M.Abışova