“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471327

Müəlliflər

1) LİMFOSTİMULƏEDİCİ KORREKSİYANIN ŞƏKƏRLİ DİABETİN AĞIRL...

Sabir C. Əliyev, Yaqub C. Məmmədov, Aida C. Əliyeva, Cəmilə T. Əliyeva, Nəsibə Ə. Cəfərova, Aytac T. Bədəlova, Əsmətxanım Ə. Quliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji fiziologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan