“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471562

Müəlliflər

1) Polygonatum Hill CİNSİNDƏN OLAN NÖVLƏRİN KİMYƏVİ-T...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Sara A.Paşayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

2) Polygonatum glaberrimum C. Koch BİTKİSİNİN STEROİ...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Sara A.Paşayeva,Kəmalə Ə.Hüseynova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

3) HAMAR GÜYƏNƏ (Polygonatum glaberrimum C. Koch) SAPONİNİ...

Sara A.Paşayeva,Qayıbverdi B.İskəndərov

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

4) HAMAR GÜYƏNƏ (Polygonatum qlaberrimum C.Koch.) SAPONİNİ...

Sara A.Paşayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası