“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471672

Müəlliflər

1) SİTALOPRAM VƏ ONUN BİOTONFORMASİYA MƏHSULUNUN NAZİK TƏB...

Sergey V. Bayurka, Svetlana A. Karpuşina, Elşən Y. Əhmədov, Aleksandr A. Altuxov

Ukrayna Səhiyyə Nazirliyinin Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna