“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471400

Müəlliflər

1) N-R-ALKİLAMİN TÖRƏMƏLƏRİNİN ANTİMİKROB FƏALLIĞI ...

Nikolay Y.Qolik1,Andrey N.Komissarenko1,Sergey V.Kolesnik1,Elşən Y.Əhmədov1,Tatyana P.Osolodçenko2,Yelena V.Menkus2

1 Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna 2«Ukrayna MTEA İ.İ.Meçnikov adına Mikrobiologiya və İmmunologiya İnstitutu» DMAparılmış ilkin kimyəvi və mikrobioloji tədqiqatlar nəticəsində N-R-alkilamin törəmələri sırasında bioloji fəal maddələr aşkar

2) 2-(BENZOİLAMİNO)(2-OKSOİNDOLİN-3-İLİDEN) ASETAT TURŞUS...

Sergey V.Kolesnik,Aleksandr A.Altuxov,Elşən Y.Əhmədov,Erika L.Taryanik

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov şəhəri, Ukrayna