“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471122

Müəlliflər

1) SİDİKDƏ PAROKSETİN BİOTRANSFORMASİYASI MƏHSULLARININ NA...

Sergii V. Baiurka1, Svetlana A. Karpuşina1, Nataliya N. Kosmina2, Elşən Y. Əhmədov1

1Ukrayna Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna 2Ukrayna DİN-in Xarkov Elmi Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi, Xarkov, Ukrayna