“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471406

Müəlliflər

1) HERPES, B, C VIRUSLU HEPATITLƏR FONUNDA HAMILƏLƏRİ...

Sevinc A.Mərdanova

AR SN, V. Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu