“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471177

Müəlliflər

1) SELENTƏRKIBLI DIIMIDLƏRIN SINTEZI VƏ ANTIMIKROB AKTIVLI...

Elnur Ş.Məmmədov,Dilarə S.Vəliyeva,Firəngiz M.İbrahimova,Nahidə K.Niyazova,Elmira A.Axundova,Sevinc D.Dadaşоva

Azərbaycan MEA, M. F. Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası