“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471292

Müəlliflər

1) AZƏRBAYCANDA HOMEOPATİK DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN MARKETİNQİ...

Sevinc H.Məhərrəmova

Azərbaycan Tibb Universiteti, latın dili kafedrası