“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471413

Müəlliflər

1) BUPLEURUM FRUTICOSUM L. NÖVÜ ÇİÇƏKLƏRİNİN KOMPONE...

Siracəddin V.Sərkərov,İlhamə R.Cahangirova,,Gültəkin Q.Qasımоva

Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu

2) HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEN. NÖVÜNÜN KÖKLƏRİNİN VƏ M...

Hilal Ə.İmanlı,Siracəddin V.Sərkərov

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Botanika İnstitutu, Bitki ehtiyatları şöbəsi

3) TƏRKIBINDƏ SİTOTOKSİK AKTİVLİYƏ MALİK SESKVİTERPEN LAKT...

İlhamə R.Cahangirova,Siracəddin V.Sərkərov

Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu

4) Eupatorium cannabinum L. BİTKİSİNİN KİMYƏVİ TƏRKİBİNİ...

Naibə P.Mehdiyeva,Siracəddin V.Sərkərov

Azərbaycan MEA, Bоtanika Institutu

5) Heracleum pastinacifоlium C. Kоch. NÖVÜNÜN KUMARİN T...

Siracəddin V.Sərkərov,Gültəkin Q.Qasımоva

Azərbaycan MEA, Bоtanika İnstitutu

6) Seseli transcaucasica (Schischk.) M.Pimen.Sdobina NÖVÜN...

Flora Q.Qurbanova,Siracəddin V.Sərkərov

Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu

7) Seseli campestre Bess. BİTKİSİNİN KÖKLƏRİNDƏN 3′,4′-Dİ...

Nigar X.Mikayılova,Siracəddin V.Sərkərov

Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu