“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471425

Müəlliflər

1) HİPERTROFİK KARDİOMİOPATİYALI XƏSTƏLƏRDƏ BİSOPROLO...

Ariz N.Xəlilov,Adil B.Baxşəliyev,Sona M.Qəhrəmanova,İradə Q.Həsənova,Tahir M.Əhmədov

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu

2) NORMODIPIN ILƏ HİPERTONİYA XƏSTƏLİYİNİN TERAPİYASI...

Sona M.Qəhrəmanova,İradə S.Həsənova,Adil B.Baxşəliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, klinik farmakologiya kafedrası, AR SN, C. Abdullayev adına ET Kardiologiya kafedrası

3) ÜRƏK RİTMİNİN MÜXTƏLİF DƏYİŞİKLİKLƏRİ İLƏ ESSENS...

Sona M.Qəhrəmanova

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu