“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471295

Müəlliflər

1) 2H-1-BENZOPİRAN-2-ON SIRASINDAN OLAN FLÜORESSENT REAGEN...

Azad Z.Abışev1,Elsevər M.Ağayev1,Elvira A.Solodskaya1,Stanislav V.Qadzikovskiy1,Luyen D.Nguyen2,Hay V.Nguyen2

1Sankt-Peterburq Dövlət Kimya-Əczaçılıq Akademiyası, Rusiya Federasiyası 2Hanoy Əczaçılıq Universiteti, Vyetnam