“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471668

Müəlliflər

1) MAYAOTU QOZALARININ QURU EKSTRAKTI ƏSASINDA KÜTLƏNİN KA...

Murad Əl-Tovayti,Yelena A.Ruban,Svetlana A.Malinovskaya

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna