“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471639

Müəlliflər

1) COR-PULMONALE İLƏ AĞIRLAŞMIŞ XRONİKİ DESTRUKTİV AĞ C...

Namiq Ə.Abbasov1,Adil B.Baxşəliyev2,Təbib Q.İbrahimov3,Rafiq İ.Bayramov1,Ceyhun M.İsmayılzadə1

1Azərbaycan Tibb Universiteti, ağ ciyər xəstəlikləri kafedrası 2Azərbaycan Tibb Universiteti, kliniki farmakologiya kafedrası 3AR SN, Bakı şəhəri 4 saylı vərəm əleyhinə dispanser