“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471418

Müəlliflər

1) AZƏRBAYCAN FLORASI Pyrethrum sevanense Sosn. NÖVÜN...

Sitarə C.Mustafayeva1,Sevil Ə.Zeynalova1,Təranə İ.Hüseynova1,Elxan İ.İsmayılov2,Könül F.Baxşəliyeva2

1Azərbaycan MEA, Bоtanika İnstitutu 2 АР СН, В.Ахундов адына Милли ЕТ Тибби Профилактика Институту