“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471379

Müəlliflər

1) YENİ SİNTEZ OLUNMUŞ AROMATİK VƏ HETEROSİKLİK ETİL TÖRƏM...

Təranə H. Süleymanova

Azərbaycan Tibb Universiteti, Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası, Bakı