“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471627

Müəlliflər

1) "Naftalan yağı" («BİОYL» MMC, Azərbaycan) prеparatının ...

Həsən Ə.Kazımov,Təvəkkül M.İsgəndərov