“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471428

Müəlliflər

1) 18F-PSMA-1007 RADİOAKTİV DƏRMAN VASİTƏSİNİN YÜKSƏK EFFE...

Tahir A. Süleymanov, Razim T. Şükürov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, AR Milli Onkologiya Mərkəzi, Nüvə Təbabəti şöbəsi

2) ANTİFUNQAL FƏALLIĞA MALİK DİTİOKARBAMAT TÖRƏMƏLƏRİNİN S...

Tahir A. Süleymanov, Çingiz Y. Şükürov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

3) İMMUNOSUPRESSANTLARIN QANDA YÜKSƏK EFFEKTLİ MAYE XROMAT...

Tahir A. Süleymanov1, Emilya Z. Balayeva1, Fuad İ. Məmmədov1, Gülşən H. Hüseynova2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası kafedrası 2ARSN-nin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Toksikoloji-limyəvi müayinələr üzrə Referens Laboratoriyası

4) AZƏRBAYCAN FLORASINDAN Rubus idaeus L., Juglans regia ...

Tahir A. Süleymanov1, Aytən S. Şükürova2

1 Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, Bakı 2Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya kafedrası, Bakı