“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471666

Müəlliflər

1) 2-((4-MORFOLİNFENİL)AMİN)-2-OKSOETİL PİPERAZİN-1-KARBOD...

Tahir A.Süleymanov1,Yusuf Özkay2,Çingiz Y.Şükürov1

1Azərbaycan Tibb Universiteti,əczaçılıq kimyası kafedrası 2Türkiyə Cümhuriyyəti, Anadolu Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

2) SALVIA VERTICILLATA L. YARPAQLARININ POLIFENOL BIRLƏŞM...

Sənəm E.Əliyeva,Tahir A.Süleymanov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

3) «FAGOLIN» MƏLHƏMİ ÜÇÜN MƏLHƏM ƏSASININ SEÇİLMƏSİ VƏ HAZ...

Tahir A.Süleymanov,Ceyhun A.Tahirov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

4) "FAGOLIN" MƏLHƏMİNİN YÜKSƏK EFFEKTİVLİ MAYE XROMATO...

Tahir A.Süleymanov1,Emiliya Z.Balayeva1,Ülkər R.Abdullayeva2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi

5) "KALİNOL PLUS" ŞƏRBƏTİNDƏ TİMOLUN YEMX İLƏ MİQDARİ TƏYİ...

Tahir A.Süleymanov,Emiliya Z.Balayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

6) 2-((4-(PİPERİDİN-1-İL) FENİL) AMİNO)-2-OKSOETİL 4-PİPER...

Tahir A.Süleymanov,Çingiz Y.Şükürov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əzaçılıq kimyası kafedrası

7) FRAXINUS EXCELSİOR L. YARPAQLARININ MORFOLOJİ-ANA...

Tahir A.Süleymanov,Elvin H.Kərimli,Yusif B.Kərimov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

8) FRAXİNUS L. CİNSİNDƏN OLAN BƏZİ NÖVLƏRİN YARPAQLA...

Elvin H.Kərimli,Tahir A.Süleymanov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

9) Melia azedarach L. BİTKİSİNİN FLAVONOİDLƏRİNİN ÖYRƏNİL...

Yusif B.Kərimov,Tahir A.Süleymanov,Cahangir D.Eynullayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

10) Fraxinus excelsior L. və Fraxinus viridis Michx. MEYV...

Elvin H.Kərimli1,Tahir A.Süleymanov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası 2Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

11) Phlomis (ÖDOTU) CİNSİNƏ AİD NÖVLƏRİN KİMYƏVİ TƏRKİBİ VƏ...

Tahir A.Süleymanov,Aytən S.Şükürova

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

12) 4-BENZİLPİPERAZİN-1-DİTİOKARBAMAT TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZ...

Tahir A.Süleymanov1,Yusuf Özkay2,Çingiz Y.Şükürov1

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2Türkiyə Cümhuriyyəti, Anadolu Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

13) Salvia qlutinosa L. NÖVÜ EFİR YAĞININ ÖYRƏNİLMƏSİ...

Tahir A.Süleymanov,Sənəm E.Əliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika, əczaçılıq kimyası kafedraları

15) TİKANLI ODOTU (Phlomis pungens Willd.) NÖVÜNÜN BƏZİ F...

Tahir A.Süleymanov1,Neşe Kırımer2,Aytən S.Şükürova3

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2Anadolu Universiteti, farmakoqnoziya kafedrası; 3Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

16) RADİOAKTİV DƏRMAN VASİTƏSİ OLAN FLÜORDEZOKSİQLÜKOZA (FD...

Tahir A.Süleymanov1,Fuad Ə.Novruzov2,Razim T.Şükürov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR Milli Onkologiya Mərkəzi, Nüvə Təbabəti şöbəsi

17) Veronica crista-galli Stev. OTUNUN FLAVONOİD TƏRKİBİNİN...

Tahir A.Süleymanov,Nigar H.Paşayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

18) Veronica Crista-galli Stev. və Veronica albanica Stev....

Tahir A.Süleymanov,Nigar H.Paşayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası