“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471402

Müəlliflər

1) HİPERTROFİK KARDİOMİOPATİYALI XƏSTƏLƏRDƏ BİSOPROLO...

Ariz N.Xəlilov,Adil B.Baxşəliyev,Sona M.Qəhrəmanova,İradə Q.Həsənova,Tahir M.Əhmədov

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu