“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471466

Müəlliflər

1) DƏRMAN GÜLXƏTMİ (ALTHAEA OFFİSİNALİS L.) XAMMALINDA POL...

Tahir Süleymanov, Emilya Balayeva, Jalə Fərəcova

Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası kafedrası

2) Vicia faba xammalında flavonoidlərin spektrofotometriya...

Tahir Süleymanov, Tahirə Hacıbəyli, Emilya Balayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası kafedrası