“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471660

Müəlliflər

1) QLÜKOZA-6-FOSFATDEHİDROGENAZA FERMENTİNİN ÇATIŞMAZLIĞI ...

Tahirə Ə.Əsgərova,Gülarə Ə.Vəliyeva,Gülşən Т.Həsənova

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası

2) FENİLKETONURİYALI XƏSTƏ UŞAQLARDA DİETOTERAPİYA ...

Yaqut S.Hüseynli,Tahirə Ə.Əsgərova,Şərif İ.Mahalov

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası, nevrologiya və tibbi genetika kafedrası