“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471656

Müəlliflər

1) MEKSİDOL VƏ PİRASETAM ERKƏK AĞ SİÇOVULLARDA XRONİKİ ALK...

Telman S. Məmmədhəsənov, Vəli Y. Əsmətov, Musa M. Qəniyev

Azərbaycan Tibb Universitetinin farmakologiya kafedrası