“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471553

Müəlliflər

1) «ROZXMELIOSPORITSA» FITOKOMPOZISIYASI VƏ ONUN NEYROFARM...

Ramiz A.Axundov,Cəmilə Ə.Piriyeva,Sərxan Ə.Tağıyev,Vüsalə R.Qaraxanova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ETM-in farmakologiya şöbəsi, Əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası