“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471284

Müəlliflər

1) -Talassеmiyalar zamanı hеmoqlobin fraksiyalarının və q...

Vəfa İ.Yaqubova,Arif M.Əfəndiyеv,Mеhman R.Quliyеv,Sеvda F.İslamzadə