“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471381

Müəlliflər

1) 3-METİLKSANTİN TÖRƏMƏLƏRİ SIRASINDA DİURETİK FƏALLIĞIN ...

Lyudmila V.Qriqoryeva1,Boris A.Samura2,Vahab R.Quliyev2

V.H.Karazin adına Xarkov Milli Universiteti, Xarkov, Ukrayna Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna