“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471288

Müəlliflər

1) ÜRƏYİN İŞEMİK XƏSTƏLİYİ İLƏ MÜŞAYİƏT OLUNAN AĞ CİYƏRLƏ...

Vasif A.Abdullayev,Elcan N.Məmmədbəyov,Reyhan S.Hacıyeva

AR SN Elmi-Tədqiqat Ağ Ciyər Xəstəlikləri İnstitutu