“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471435

Müəlliflər

1) IRIS HUNGARICA VƏ IRIS SIBIRICA KÖKÜMSOVUNDA YEMX ÜSULU...

Vladimir N.Kovalyov1,Olqa A.Mixaylenko1,Cavanşir İ.İsayev2,Həmid M.Qurbanov2

1Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna 2Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

2) QUMLU ESPARSETİN FLAVONOİDLƏRİNİN XROMATOQRAFİK TƏDQİQİ...

Olqa V.Demeşko,Vladimir N.Kovalyov

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

3) Argania spinosa MEYVƏLƏRİNİN KARBON TURŞULARI VƏ TERPEN...

Yelena V.Krivoruçko1,Hüseyn Kanaan2,Viktoriya A.Samoylova1,Vladimir N.Kovalyov1,Olqa V.Demeşko1

1Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukraina 2Livan Universiteti, əczaçılıq fakültəsi, Beyrut, Livan