“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471294

Müəlliflər

1) XROMATO-MASS-SPEKTROFOTOMETRİYA İLƏ SALIX ROSMARINIFOLI...

Natalya V.Borodina,Vladimir V.Kovalyov,Oleq M.Koşevoy,Elşən Y.Əhmədov

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna