“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471456

Müəlliflər

1) APTEKİN, ƏHALİYƏ ƏCZAÇILIQ XİDMƏTİ SAHƏSİ KİMİ QİYMƏTLƏ...

İrina A.Uşakova1,Lyudmila P.Doroxova2,Vladimir V.Malıy2,Aleksandr V.Doroxov1

1Xarkov Milli İqtisad Universiteti, Xarkov, Ukrayna 2Xarkov Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna