“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471147

Müəlliflər

1) Platinin (II) pirrol törəmələri liqandlarla komplеksini...

Xudayar İ.Həsənov,Gültəkin İ.Acalova,Cəbrayıl İ.Mirzai