“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471498

Müəlliflər

1) NANOTEXNOLOGİYA İLƏ HAZIRLANMIŞ GÜMÜŞ MƏHLULUNUN A...

Yasar Bağdatlı1,Kadir Ceviker2,Mustafa Canikoğlu2

1 İstanbul Universitеti, Cərrahpaşa Tibb Fakültəsi, mikrobiologiya və kliniki mikrobiologiya kafedrası 2 İstanbul Universiteti, Kardiologiya Institutu, ürək-damar cərrahiyə kafedrası