“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471508

Müəlliflər

1) OVP-1-İN DOVŞANLARDA KƏSKİN ARTERİAL HİPERTENZİYA ZAMAN...

İrina V.Nijenkovskaya1,Yekaterina V.Matskeviç1,Oksana İ.Qolovçenko1,Aleksandr V.Qolovçenko2

1Boqomolets adına Milli Tibbi Universitet, Kiyev, Ukrayna 2V.P. Kuxar adına Bioüzvi Kimya və Neft Kimyası İnstitutu, Ukrayna Milli Elmlər Akademiyası, Kiyev, Ukrayna