“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471663

Müəlliflər

1) KAPSUL FORMASINDA BİTKİ DƏRMAN PREPARATININ YARADILMASI...

Qalina D.Slipçenko,Yelena P.Piven

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna