“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471328

Müəlliflər

1) QUŞ YUMURTALARINDA “AVESSTİM” PREPARATININ FƏAL İNQREDİ...

Boris А.Varinskiy,Vladimir V.Parçenko,Yevgeniy Q.Knış,Aleksandr İ.Panasenko,Andrey Q.Kaplauşenko

Zaporojye Dövlət Tibb Universiteti, Ukrayna