“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471452

Müəlliflər

1) İNDONEZİYADA ÜÇÜNCÜ SƏVİYYƏLİ XƏSTƏXANANIN YAŞLI AMBULA...

Yosi Febrianti, Eko Budi Setiawan, Ninisita Srihadi

İndoneziya İslam Universiteti, əczaçılıq kafedrası, İndoneziya, Dr. Dardjito Dövlət xəstəxanası, geriatriya kafedrası, İndoneziya