“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471500

Müəlliflər

1) Alnus glutinosa BİTKİSİNİN TUMURCUQLARININ VƏ YARPAQLAR...

Yuliya A.Fedçenkova

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov şəhəri, Ukrayna

2) İSTİOT NANƏSİ YARPAQLARININ FENOL BİRLƏŞMƏLƏRİNİN T...

K.V.Andrianov,Yuliya A.Fedçenkova,Olqa P.Xvorost

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov şəhəri, Ukrayna