“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471283

Müəlliflər

1) BƏZİ ÖLKƏLƏRİN FARMAKOPEYALARINDA DƏRMAN BİTKİ XAMM...

Yuliya A.Smirnova,Tatyana L.Kiselyova

Rusiya Federasiyası SSİN, Ənənəvi Diaqnostika və Müalicə Üsullarının Federal Elmi Klinik-Eksperimental Mərkəzi