“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471602

Müəlliflər

1) Bəzi nеyrolеptiklərin təsirindən laktasiyanın nеyroеndo...

Yusif B.İsmayılov,Rafail V.Sadıqov,Aytən B.Sülеymanova