“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471509

Müəlliflər

1) Azərbaycan florasından olan bəzi bitkilərin lipidlərini...

Tahir A.Sülеymanov,Yusif B.Kərimov

2) Azərbaycan florasından olan bəzi bitkilərin lipidlərini...

Tahir A.Sülеymanov,Yusif B.Kərimov

3) İris cinsinə aid bəzi bitkilərin lipidlərinin yağ turşu...

Cavanşir İ.İsayеv,Yusif B.Kərimov

4) FRAXINUS EXCELSİOR L. YARPAQLARININ MORFOLOJİ-ANA...

Tahir A.Süleymanov,Elvin H.Kərimli,Yusif B.Kərimov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

5) Melia azedarach L. BİTKİSİNİN FLAVONOİDLƏRİNİN ÖYRƏNİL...

Yusif B.Kərimov,Tahir A.Süleymanov,Cahangir D.Eynullayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

6) Cuprеssacеaе F.W. Nеgеr fəsiləsinin farmakoqnostik tədq...

Səbinə Ş.Cərullayеva,Yusif B.Kərimov

7) AZƏRBAYCAN FLORASI DƏRMAN BİTKİLƏRİNİN FARMAKOQNOS...

Yusif B.Kərimov,Cavanşir İ.İsayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

8) Zosimia absinthifolia köklərinin kumarinləri

Yusif B.Kərimov,Azad Z.Abışov,Xuraman N.Mustafayеva

9) Qırmızı ardıcın (Junipеrus rufеscеns L.) mеyvələrinin е...

Səbinə Ş.Cərullayеva,Yusif B.Kərimov