“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471432

Müəlliflər

1) FİTOYIĞINTIDAN EKSTRAKTIN OPTİMAL ALINMA TEXNOLOGİYASIN...

Züleyxa Ç. Məmmədova1, Əfsanə E. Məmmədova1, Sərxan Ə. Tağıyev1, Təranə H. Süleymanova2, Fuad İ. Məmmədov3

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası, Bakı, Azərbaycan 2Azərbaycan Tibb Universiteti, tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan 3Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, B

2) BƏZİ POLİMER DAŞIYICILAR ƏSASINDA KOSMETİK GELLƏRİN TE...

Züleyxa Ç. Məmmədova1, Əfsanə E. Məmmədova1, Fuad İ. Məmmədov*2

1Azərbaycan Tibb Universitetinin əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası 2Azərbaycan Tibb Universitetinin əczaçılıq kimyası kafedrası