“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471102

Müəlliflər

1) β-LAKTAMİD QRUPUNA AİD BƏZİ ANTİBİOTİKLƏRİN UŞAQLAR...

Zülfüqar H. Fərəcov,Lalə M.Məmmədova

Azərbaycan Tibb Universiteti, dəri-zöhrəvi xəstəliklər kafedrası, Bakı şəhəri Səhiyyə İdarəsi, Dəri-zöhrəvi Dispanseri