“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471661

Müəlliflər

1) Mеksidol və onun analoqlarının konflikt vəziyyətlərdə m...

İldırım İ.Babayеv,Musa M.Qəniyеv,Zəkiyyə C.İsmayılova,Kamandar M.Yaqubov